Logo Gemeente Almere
Header afbeelding

Kosten

Kinderopvangtoeslag

Als uw kind naar een geregistreerde dagopvang, voorschool of buitenschoolse opvang (BSO) gaat, dan kunt u mogelijk kinderopvangtoeslag krijgen. Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming voor ouders in de kosten van de kinderopvang. De hoogte van de kinderopvangtoeslag is inkomensafhankelijk. Hoe hoger je inkomen, hoe minder tegemoetkoming je krijgt voor de kosten voor kinderopvang. 

Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moeten u en uw eventuele toeslagpartner aan bepaalde voorwaarden voldoen:

 • U krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage voor het kind. Of u onderhoudt uw kind in belangrijke mate;
 • Het kindercentrum of gastouderbureau moet geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Oppas in bijvoorbeeld een winkelcentrum is geen geregistreerde kinderopvang;
 • U heeft een schriftelijke overeenkomst met het kindercentrum of gastouderbureau. Hier moeten bepaalde gegevens in staan, zoals de uurprijs van de opvang en het aantal opvanguren per jaar;
 • U en uw toeslagpartner hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning;
 • U werkt, studeert of volgt een traject om werk te vinden. Of u volgt verplicht een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling. Dit geldt ook voor uw toeslagpartner.

Lees meer over de voorwaarden voor kinderopvangtoeslag in 2018 op de website van Belastingdienst Toeslagen.

Aanvullende regels voor kinderopvangtoeslag

Om kinderopvangtoeslag te kunnen krijgen, moet u in elk geval aan de basisvoorwaarden voldoen. Voor sommige situaties gelden er aanvullende regels. Bijvoorbeeld:

 • U bent co-ouder;
 • U heeft kinderopvang nodig om sociale of medische redenen;
 • U stopt met werken of wordt werkloos;
 • Uw toeslagpartner is een familielid.

Lees meer over de voorwaarden voor kinderopvangtoeslag op de website van Belastingdienst Toeslagen.

Tegemoetkoming voor ouder(s)/verzorger(s) met een eigen onderneming

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang. Als uw kind naar een geregistreerde kinderopvang gaat, kunt u als zzp'er kinderopvangtoeslag krijgen voor de uren die u besteedt aan uw bedrijf. Dat zijn bijvoorbeeld de uren die:

 • u in rekening brengt bij uw klanten;
 • u besteedt aan uw bedrijfsadministratie
 • u nodig heeft om offertes te maken of uw website bij te houden
 • u besteedt aan het volgen van cursussen of trainingen voor uw bedrijf.

Reistijd voor woon-werkverkeer mag u niet meerekenen als gewerkte uren.

Betaalbaar voor iedereen

Gemeente Almere wil alle kinderen een goede start bieden. Daarom zorgen we voor genoeg voorscholen in Almere, die ook voor iedereen betaalbaar zijn. U betaalt een kleine eigen bijdrage, die afhangt van uw inkomen.

De voorschool is een vorm van kinderopvang. Daarom kunt u toeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Bereken op www.toeslagen.nl hoeveel toeslag u krijgt.

Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag?

De gemeente Almere betaalt een deel van de kosten. U betaalt per maand alleen een ouderbijdrage, afhankelijk van uw inkomen. 

Weet u niet of u recht heeft op kinderopvangtoeslag?

Op www.toeslagen.nl kunt u zien of u recht heeft op kinderopvangtoeslag.

Heeft uw kind een VVE-indicatie gekregen?

Dan gelden nog steeds de regels hierboven. Wel mag uw kind kosteloos meer uren gebruik maken van de voorschool.

Ouderbijdrage tabellen

 Tabel 1. Ouderbijdragen 2019 bij 12x factureren 6 uur regulier en 12 uur VVE

gezinsinkomen

bijdrage per maand 2019 (€ 8,58 per uur)

 

€ 0

€ 19.433

€ 18

 

€ 19.434

€ 29.879

€ 19

 

€ 29.880

€ 41.116

€ 28

 

€ 41.117

€ 55.924

€ 38

 

€ 55.925

€ 80.387

€ 58

 

€ 80.388

€ 111.393

€ 90

 

€ 111.394

en hoger

€ 117

 

 

Tabel 2. Ouderbijdragen 2019 bij 12x factureren 8 uur regulier en 16 uur VVE

gezinsinkomen

bijdrage per maand 2019 (€ 8,58 per uur)

€ 0

€ 19.433

€ 23

€ 19.434

€ 29.879

€ 26

€ 29.880

€ 41.116

€ 38

€ 41.117

€ 55.924

€ 51

€ 55.925

€ 80.387

€ 77

€ 80.388

€ 111.393

€ 120

€ 111.394

en hoger

€ 156

 

Tabel 3. Ouderbijdrage per maand bij 11 x per jaar factureren

11x facturering per jaar

Kinderen op een reguliere plaats 6 uur &

kinderen met een VVE indicatie 12 uur

€ 0

€ 19.434

€ 20

€ 19.434

€ 29.879

€ 21

€ 29.880

€ 41.116

€ 31

€ 41.117

€ 55.924

€ 41

€ 55.925

€ 80.387

€ 63

€ 80.388

€ 111.393

€ 98

€ 111.394

en hoger

€ 128

 

Tabel 4. Ouderbijdrage per maand bij 11 x per jaar factureren

11x facturering per jaar

Kinderen op een reguliere plaats 8 uur &

kinderen met een VVE indicatie 16 uur

€ 0

€ 19.434

€ 26

€ 19.434

€ 29.879

€ 28

€ 29.880

€ 41.116

€ 41

€ 41.117

€ 55.924

€ 55

€ 55.925

€ 80.387

€ 84

€ 80.388

€ 111.393

€ 131

€ 111.394

en hoger

€ 171

Deze tabellen gelden voor ouders die aantoonbaar geen recht hebben op kinderopvangtoeslag.

Ouders die wel recht op kinderopvangtoeslag hebben, vragen kinderopvangtoeslag aan over 6 (of 8) uur met het uurtarief van 8,58. Betreft het een kind met een VVE indicatie, dan wordt er over extra 6 (of 8) uur geen ouderbijdrage in rekening gebracht.

Er is altijd sprak van de combinatie 6 (regulier) en 12 uur (VVE) óf 8 (regulier) en 16 uur (VVE). 

 

 

VNG Adviestabel ouderbijdrage peuteropvang 2020

De VNG Adviestabel ouderbijdrage peuteropvang 2020 kunt u gebruiken om voor de gesubsidieerde peuteropvang een inkomensafhankelijke tariefstelling vast te stellen.

 

 

Gezamenlijk

toetsingsinkomen gezin 2020


Ouderbijdrage peuteropvang

2020 per uur

 

1e kind

 

2e kind e.v.

 
lager dan

 

€ 19.890

 

€ 0,33
(2019: € 0,32)

 

€ 0,33

(2019: € 0,32)

 

€ 19.891

 

 

€ 30.581

 

 

€ 0,41
(2019: € 0,40

 

€ 0,35

(2019: € 0,34)


 

€ 30.582

 

 

€ 42.082

 

 

€ 0,87

(2019: € 0,86

 

€ 0,44

(2019: € 0,43)

 

€ 42.083

 

 

€ 57.238

 

 

€ 1,36

(2019: € 1,34)

 

€ 0,45

(2019: € 0,44)

 

€ 57.239

 

 

€ 82.276

 

 

€ 2,36

(2019: € 2,32)

 

€ 0,66

(2019: € 0,65)

 

€ 82.277

 

 

€ 114.011

 

 

€ 4,02

(2019: € 3,94)

 

€ 1,03

(2019: € 1,01)

 

€ 114.012

 

 

en hoger

 

€ 5,41

(2019: € 5,31)

 

€ 1,93

(2019: € 1,89)

Inkomensbegrip

Via deze link is een hulpmiddel beschikbaar om het toetsingsinkomen vast te stellen: https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toetsingsinkomen/

Ouderbijdrage algemeen

De ouderbijdrage is berekend als een bijdrage per uur peuteropvang. Zo kan met deze adviestabel gewerkt worden voor peuteropvang met verschillende openingstijden. Als standaarduurtarief is het maximum-uurtarief van de toeslagregeling voor dagopvang 2020 gebruikt. Dat bedraagt in 2020 € 8,17.

 

Ouderbijdrage Voorschoolse Educatie (VE)

Rekenvoorbeeld:

De standaard ouderbijdrage voor 1 kind met een aanbod voorschoolse educatie gedurende 40 weken per jaar en 16 uur per week bedraagt bij gezinnen in de laagste inkomenscategorie: 40 weken x 16 uur x € 0,33 = € 211,20 per jaar.

Om de drempels te verlagen voor de doelgroepen van voorschoolse educatie (VE) kunnen gemeenten de ouderbijdrage voor deze peuters baseren op een maximale afname van 8 uur en voor de extra 8 uur die als eis wordt gesteld aan het VE programma (minimaal 16 uur) geen extra ouderbijdrage in rekening laten brengen. In een gemeente met zo’n regeling bedraagt de standaard ouderbijdrage voor een kind in VE peuteropvang gedurende 40 weken per jaar en 16 uur per week uit een gezin in de laagste inkomenscategorie: 40 weken x 8 uur x € 0,33 = € 105,60 per jaar.

Let op: Vanaf 1 augustus 2020 gelden nieuwe regels voor de minimum omvang van het VE aanbod. De gemeente Almere heeft er voor gekozen om reeds vanaf 1 januari 2020 te starten met een aanbod van gemiddeld 16 uur per week.