Direct naar paginainhoud
Logo Gemeente Almere

Kinderopvangtoeslag

Als jouw kind naar een geregistreerde dagopvang, voorschool of buitenschoolse opvang (BSO) gaat, dan kun je mogelijk kinderopvangtoeslag krijgen. Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming voor ouders in de kosten van de kinderopvang. De hoogte van de kinderopvangtoeslag is inkomensafhankelijk. Hoe hoger je inkomen, hoe minder tegemoetkoming je krijgt voor de kosten voor kinderopvang. 

Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moeten u en uw eventuele toeslagpartner aan bepaalde voorwaarden voldoen:

 • Je krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage voor het kind. Of je onderhoudt jouw kind in belangrijke mate;
 • Het kindercentrum of gastouderbureau moet geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Oppas in bijvoorbeeld een winkelcentrum is geen geregistreerde kinderopvang;
 • Je hebt een schriftelijke overeenkomst met het kindercentrum of gastouderbureau. Hier moeten bepaalde gegevens in staan, zoals de uurprijs van de opvang en het aantal opvanguren per jaar;
 • Jij en jouw toeslagpartner hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning;
 • Je werkt, studeert of volgt een traject om werk te vinden. Of je volgt verplicht een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling. Dit geldt ook voor jouw toeslagpartner.

Lees meer over de voorwaarden voor kinderopvangtoeslag in 2018 op de website van Belastingdienst Toeslagen.

Aanvullende regels voor kinderopvangtoeslag

Om kinderopvangtoeslag te kunnen krijgen, moet je in elk geval aan de basisvoorwaarden voldoen. Voor sommige situaties gelden er aanvullende regels. Bijvoorbeeld:

 • Je bent co-ouder;
 • Je hebt kinderopvang nodig om sociale of medische redenen;
 • Je stopt met werken of wordt werkloos;
 • Jouw toeslagpartner is een familielid.

Lees meer over de voorwaarden voor kinderopvangtoeslag op de website van Belastingdienst Toeslagen.

Tegemoetkoming voor ouder(s)/verzorger(s) met een eigen onderneming

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang. Als jouw kind naar een geregistreerde kinderopvang gaat, kun je als zzp'er kinderopvangtoeslag krijgen voor de uren die je besteedt aan jouw bedrijf. Dat zijn bijvoorbeeld de uren die:

 • je in rekening brengt bij jouw klanten;
 • je besteedt aan jouw bedrijfsadministratie
 • je nodig hebt om offertes te maken of jouw website bij te houden
 • je besteedt aan het volgen van cursussen of trainingen voor jouw bedrijf.

Reistijd voor woon-werkverkeer mag je niet meerekenen als gewerkte uren.

Betaalbaar voor iedereen

Gemeente Almere wil alle kinderen een goede start bieden. Daarom zorgen we voor genoeg voorscholen in Almere, die ook voor iedereen betaalbaar zijn. Je betaalt een kleine eigen bijdrage, die afhangt van jouw inkomen.

Heb je recht op kinderopvangtoeslag?

De voorschool is een vorm van kinderopvang. Daarom kun je toeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Bereken op kinderopvangtoeslag hoeveel toeslag je krijgt.

Heb je geen recht op kinderopvangtoeslag?

De gemeente Almere betaalt een deel van de kosten. Je betaalt per maand alleen een ouderbijdrage, afhankelijk van jouw inkomen. 

Weet je niet of jij recht hebt op kinderopvangtoeslag?

Op kinderopvangtoeslag kun je zien of je recht hebt op kinderopvangtoeslag.

Heeft jouw kind een VVE-indicatie gekregen?

Dan gelden nog steeds de regels hierboven. Wel mag jouw kind kosteloos meer uren gebruik maken van de voorschool.

VNG Adviestabel ouderbijdrage peuteropvang 2022

De VNG Adviestabel ouderbijdrage peuteropvang 2022 kunt u gebruiken om voor de gesubsidieerde peuteropvang een inkomensafhankelijke tariefstelling vast te stellen.

U kunt de tabel hier vinden!

Rekenvoorbeeld:

De gemeente Almere heeft om de drempels te verlagen voor de doelgroepen van voorschoolse educatie (VE) de ouderbijdrage voor deze peuters gebaseerd op een maximale afname van 8 uur. Voor de extra 8 uur die als eis wordt gesteld aan het VE programma (minimaal 16 uur) wordt geen extra ouderbijdrage in rekening gebracht.

Bij de gemeente Almere bedraagt de standaard ouderbijdrage voor een kind in VE peuteropvang gedurende 40 weken per jaar en 16 uur per week uit een gezin in de laagste inkomenscategorie: 40 weken x 8 uur x € 0,34 = € 108,80 per jaar (€ 9,06 per maand)

Let op: Vanaf 1 augustus 2020 gelden nieuwe regels voor de minimum omvang van het VE aanbod. De gemeente Almere heeft er voor gekozen om reeds vanaf 1 januari 2020 te starten met een aanbod van gemiddeld 16 uur per week.

Verandert er iets in uw situatie?

Bijvoorbeeld in jouw inkomen of het aantal uren opvang dat je afneemt? Pas dan meteen jouw gegevens voor de kinderopvangtoeslag aan via Mijn toeslagen of via de app Kinderopvangtoeslag. Dan ontvang je de toeslag waar je recht op hebt. Niet te veel en niet te weinig