Logo Gemeente Almere

Kinderopvangtoeslag

Als uw kind naar een geregistreerde dagopvang, voorschool of buitenschoolse opvang (BSO) gaat, dan kunt u mogelijk kinderopvangtoeslag krijgen. Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming voor ouders in de kosten van de kinderopvang. De hoogte van de kinderopvangtoeslag is inkomensafhankelijk. Hoe hoger je inkomen, hoe minder tegemoetkoming je krijgt voor de kosten voor kinderopvang. 

Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moeten u en uw eventuele toeslagpartner aan bepaalde voorwaarden voldoen:

 • U krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage voor het kind. Of u onderhoudt uw kind in belangrijke mate;
 • Het kindercentrum of gastouderbureau moet geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Oppas in bijvoorbeeld een winkelcentrum is geen geregistreerde kinderopvang;
 • U heeft een schriftelijke overeenkomst met het kindercentrum of gastouderbureau. Hier moeten bepaalde gegevens in staan, zoals de uurprijs van de opvang en het aantal opvanguren per jaar;
 • U en uw toeslagpartner hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning;
 • U werkt, studeert of volgt een traject om werk te vinden. Of u volgt verplicht een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling. Dit geldt ook voor uw toeslagpartner.

Lees meer over de voorwaarden voor kinderopvangtoeslag in 2018 op de website van Belastingdienst Toeslagen.

Aanvullende regels voor kinderopvangtoeslag

Om kinderopvangtoeslag te kunnen krijgen, moet u in elk geval aan de basisvoorwaarden voldoen. Voor sommige situaties gelden er aanvullende regels. Bijvoorbeeld:

 • U bent co-ouder;
 • U heeft kinderopvang nodig om sociale of medische redenen;
 • U stopt met werken of wordt werkloos;
 • Uw toeslagpartner is een familielid.

Lees meer over de voorwaarden voor kinderopvangtoeslag op de website van Belastingdienst Toeslagen.

Tegemoetkoming voor ouder(s)/verzorger(s) met een eigen onderneming

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang. Als uw kind naar een geregistreerde kinderopvang gaat, kunt u als zzp'er kinderopvangtoeslag krijgen voor de uren die u besteedt aan uw bedrijf. Dat zijn bijvoorbeeld de uren die:

 • u in rekening brengt bij uw klanten;
 • u besteedt aan uw bedrijfsadministratie
 • u nodig heeft om offertes te maken of uw website bij te houden
 • u besteedt aan het volgen van cursussen of trainingen voor uw bedrijf.

Reistijd voor woon-werkverkeer mag u niet meerekenen als gewerkte uren.

Betaalbaar voor iedereen

Gemeente Almere wil alle kinderen een goede start bieden. Daarom zorgen we voor genoeg voorscholen in Almere, die ook voor iedereen betaalbaar zijn. U betaalt een kleine eigen bijdrage, die afhangt van uw inkomen.

Heeft u recht op kinderopvangtoeslag?

De voorschool is een vorm van kinderopvang. Daarom kunt u toeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Bereken op belastingdienst.nl/kinderopvangtoeslag hoeveel toeslag u krijgt.

Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag?

De gemeente Almere betaalt een deel van de kosten. U betaalt per maand alleen een ouderbijdrage, afhankelijk van uw inkomen. 

Weet u niet of u recht heeft op kinderopvangtoeslag?

Op belastingdienst.nl/kinderopvangtoeslag kunt u zien of u recht heeft op kinderopvangtoeslag.

Heeft uw kind een VVE-indicatie gekregen?

Dan gelden nog steeds de regels hierboven. Wel mag uw kind kosteloos meer uren gebruik maken van de voorschool.

Ouderbijdrage tabellen

 

VNG Adviestabel ouderbijdrage peuteropvang 2021

De VNG Adviestabel ouderbijdrage peuteropvang 2021 kunt u gebruiken om voor de

gesubsidieerde peuteropvang een inkomensafhankelijke tariefstelling vast te stellen.

Adviestabel ouderbijdrage peuteropvang 2021 Gezamenlijk

toetsingsinkomen gezin 2021

Ouderbijdrage peuteropvang

2021 per uur

1e kind

2e kind e.v.

lager dan

€ 20.302

€ 0,34

(2020: € 0,33)

€ 0,34

(2020: € 0,33)

€ 20.303

€ 31.214

€ 0,42

(2020: € 0,41)

€ 0,36

(2020: € 0,35)

€ 31.215

€ 42.953

€ 0,90

(2020: € 0,87)

€ 0,45

(2020: € 0,44)

€ 42.954

€ 58.423

€ 1,41

(2020: € 1,36)

€ 0,46

(2020: € 0,45)

€ 58.424

€ 83.979

€ 2,45

(2020: € 2,36)

€ 0,68

(2020: € 0,66)

€ 83.980

€ 116.371

€ 4,16

(2020: € 4,02)

€ 1,07

(2020: € 1,03)

€ 116.372

en hoger

€ 5,60

(2020: € 5,41)

€ 1,99

(2020: € 1,93)

Rekenvoorbeeld:

De gemeente Almere heeft om de drempels te verlagen voor de doelgroepen van voorschoolse educatie (VE) de ouderbijdrage voor deze peuters gebaseerd op een maximale afname van 8 uur. Voor de extra 8 uur die als eis wordt gesteld aan het VE programma (minimaal 16 uur) wordt geen extra ouderbijdrage in rekening gebracht.

Bij de gemeente Almere bedraagt de standaard ouderbijdrage voor een kind in VE peuteropvang gedurende 40 weken per jaar en 16 uur per week uit een gezin in de laagste inkomenscategorie: 40 weken x 8 uur x € 0,34 = € 108,80 per jaar (€ 9,06 per maand)

Let op: Vanaf 1 augustus 2020 gelden nieuwe regels voor de minimum omvang van het VE aanbod. De gemeente Almere heeft er voor gekozen om reeds vanaf 1 januari 2020 te starten met een aanbod van gemiddeld 16 uur per week.

 

 

Verandert er iets in uw situatie?

Bijvoorbeeld in uw inkomen of het aantal uren opvang dat u afneemt? Pas dan meteen uw gegevens voor de kinderopvangtoeslag aan via Mijn toeslagen op toeslagen.nl of via de app Kinderopvangtoeslag. Dan ontvangt u de toeslag waar u recht op hebt. Niet te veel en niet te weinig